Årsmøte

SESONGEN 2023/2024BJUGN HÅNDBALLKLUBB

Akkurat nå gjennomgår denne hjemmesiden en oppdatering. Det betyr at ikke alt er helt på stell. Vær tålmodig med oss.

Årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2024 kl. 18:00 på Øvre internat, inngang nede.


Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøte må sendes styret innen 5. mars til post@bjugnhk.no.


Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer her på hjemmesiden to uker før årsmøtet


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se idrettslagets lov § 5 til § 8.