Styret

 Styret: Innkallinger - referater - dokumenter

 Styret i Bjugn HK - valgt på klubbens årmøte den 29.03.2023
 Styret: Innkallinger - referater - dokumenter

 Styret i Bjugn HK - valgt på klubbens årmøte den 29.03.2022


Leder: Berit Berget (valgt for 2 år)
Nestleder: Kjartan Braa (Ikke på valg - 1 år igjen)

Styremedlemmer:
Kasserer og regnskap: Renate Lindbak (Ikke på valg - 1 år igjen)

Sekretær: Renate Lindbak

Sportslig leder under 12 år: Kjartan Braa
Sportslig leder over 12 år: Jørgen Lysøbakk (Valgt for 2 år)
Ansvarsområder - sponsor og dugnad: Per Ove Johansen (Valgt for 2 år)
Ansvarlig for materiell: Gina Hellem (Valgt for 2 år)
Dommeransvarlig: Leif Andre Sundet (Valgt for 2 år)
Styremedlem: Toini Holtleite Moksnes (Ikke på valg - 1 år igjen)
Ungdomsrepresentanter: Borghild Eide Fremstad (1 år) og Ola Braa (2 år)

Varamedlem: Einar Aaland (Valgt for 2 år)